ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή μεζονετών, μονοκατοικιών και ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Παρέχουμε κλειδωμένο προϋπολογισμό και εργασίες που περιγράφονται με ακρίβεια στη συγγραφή υποχρεώσεων. Επιδιώκουμε τεχνικά άρτιες και οικονομικά ξεκάθαρες εργολαβικές συμφωνίες. Αναλαμβάνουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τη διεύθυνση της κατασκευής και τις ειδικές κατασκευές (ηχομόνωση – εξοικονόμηση ενέργειας), προσφέροντας ολοκληρωμένα έργα «με το κλειδί στο χέρι». Εμπιστευτείτε σε εμάς την οικοδομή σας και ξεχάστε έγνοιες όπως τον συντονισμό των συνεργείων, υποχρεώσεις στο ΙΚΑ, οριστική ρευματοδότηση κ.ά.