ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το «χαρτοφυλάκιό» μας περιλαμβάνει, σήμερα περισσότερες από 17 κατοικίες. «Περιηγηθείτε» στις κατοικίες μας από την Πεύκη, το Μαρούσι και τη Νέα Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση.